چشم انداز

بیانیه چشم انداز

ارزش آفرینی از طریق ورود به حوزه محصولات جدید و صدور آن به کشورهای دیگر و تقویت برند شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در داخل و خارج کشور