اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
آدرس: 
تهران، ونک، خیابان سئول، کوچه دوازده متری دوم- پلاک 1
کد پستی: 
1995873765
تلفن: 
021-88880315-18
فکس: 
021-88791892
ایمیل : 
واحد روابط عمومی
تلفن: 
021-88850537
ایمیل:  فکس: 
021-88791892
واحد فروش
تلفن: 
021-88880315 داخلی (236-221-231)
ایمیل:  ایمیل:  ایمیل:  فکس: 
021-88791892
واحد تدارکات
تلفن: 
021-88880315 خرید قطعات ( 212-230-233) خرید مواد شیمیایی (254-242-239)
ایمیل:  فکس: 
021-88791892
کارخانه
آدرس: 
گلپایگان، کیلومتر 10 جاده گلپایگان به خمین
تلفن: 
031-57382362-5
فکس: 
031-57382348
ایمیل: 
پر کردن فیلدهای * الزامی هستند

لطفا نام خود را وارد کنید.*

لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.*

لطفا پیام خود را وارد کنید.*