محیط زیست

شرکت پتروشیمی قائد بصیر با هدف توسعه پایدار،در تصمیمات مدیریتی خود جایگاه مهمی را برای حفظ محیط زیست لحاظ نموده است، چرا که توسعه پایدار بدون توجه به الزامات محیط زیستی میسر نخواهد بود. بدین منظور این شرکت ضمن استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ، اقدام به اجرای پروژه­های بسیاری در حوزه حفاظت از محیط زیست نموده و با تعهد به استفاده بهینه از منابع و همچنین احترام به حقوق شهروندان، هدف غایی خود را دورریز صفر(Zero Discharge)  به محیط زیست قرار داده است.

شرکت پتروشیمی قائد بصیر متعهد است که با رعایت موازین و تکیه بر اصل توسعۀ پایدار، در جهت از بین بردن تعارضات توسعه و حفظ محیط زیست و همچنین احترام به حقوق نسل های آینده، منابع تولید آلودگی را در فرآیندهای خود شناسایی و کنترل کرده و از خسارت های احتمالی وارده به محیط جلوگیری نماید، به همین دلیل توجه به مسائل محیط زیستی جزو لاینفک و جدایی ناپذیر فرآیندهای این شرکت می باشد.

بازیافت و استفاده مجدد از پساب ها و فاضلاب ها، نظارت بر اندازه گیری و کنترل آلاینده های گازی به محیط، کاهش ضایعات، توسعه فضای سبز و شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی، بخشی از اولویت های محیط زیستی هستند که این شرکت خود را متعهد به انجام آن می داند.

برخی ازفرآیندهای عملیاتی درحوزه حفاظت ازمحیط زیست

  • مدیریت جنبه ها و آثار زیست محیطی با هدف بهینه سازی مصرف حامل های انرژی وکاهش آثار نامطلوب زیست محیطی
  • مدیریت پسماندها، بازیافت مجدد و یا امحا از طریق شرکت های معتبر و مورد تایید سازمان محیط زیست
  • مدیریت پساب ها با هدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور کاهش مصرف منابع آب و آلودگی های زیست محیطی
  • پایش و اندازه گیری آلاینده های محیط زیستی به منظور بررسی صحت کارکرد تجهیزات پایش آنلاین و کنترل انتشار آلاینده ها در محیط بر اساس استاندارد