آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

Image

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1398/03/27 در محل سالن همایش مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به چهار راه شهید چمران    (پارک وی) با دستور جلسه زیر تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. ضمناً کارت ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع با ارائه اصل اوراق سهام و کارت ملی یا وکالتنامه معتبر در همان محل صادر می گردد.

 

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
  • تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

 

 هیئت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ( سهامی عام  )