آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

Image

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)  یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود درجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که راس ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09 در محل ساختمان شرکت نفت پارس واقع در: بزرگراه مدرس، میرداماد شرقی، شماره 346، طبقه همکف (سالن اجتماعات) با دستور جلسه زیر تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

ضمنا کارت ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع با ارائه اصل اوراق سهام و کارت ملی و یا وکالتنامه معتبر در همان محل صادر می گردد.

دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت.

 

        هیات مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)