امور سهامداران

آگهی عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 29/12/1401

آگهی عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

برای سال مالی منتهی به 29/12/1401

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

به شناسه ملی 10101795696 و شماره ثبت 136434

 

پیرو آگهی منتشر شده در تاریخ 08/03/1401 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 11:30 روز سه شنبه 17/03/1401 در محل سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به اطلاع می رساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد. تاریخ جدید برگزاری مجمع متعاقبا به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

 

هیئت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  (سهامی عام)