آگهی مناقصه حمل خوراک(تمدید شد)

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : 1401/04/07
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت حمل خوراک خود به شرح ذیل به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. 1-استایرن مونومر: حمل از مبدا پتروشیمی پارس- عسلویه 2-اکریلونیتریل: حمل از مبدا مخازن شرکت خدمات بندری پلی اکریل- ماهشهر 3-بوتادین: حمل از مبادی شرکت های پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر، پتروشیمی تبریز ، پتروشیمی جم عسلویه به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت می شود که در این مناقصه شرکت نمایند. خواهشمند است شرکت کنندگان جهت حمل هر خوراک به صورت جداگانه پاکت ارسال نمایند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه حضوری به آدرس : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15 مدارک مناقصه را دریافت و در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 نسبت به ارسال پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس فوق الذکر اقدام نمایند . در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 242 تماس حاصل نمایند . لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده ( برندگان) مناقصه می باشد.