آگهی مناقصه خرید پالت چوبی

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : 1401/04/13
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت خرید پالت چوبی خود به شرح ذیل به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت می شود که در این مناقصه شرکت نمایند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه حضوری به آدرس : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15 مدارک مناقصه را دریافت و در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 نسبت به ارسال پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس فوق الذکر اقدام نمایند . در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 234 تماس حاصل نمایند . لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده ( برندگان) مناقصه می باشد.