مناقصه ی طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت واحد پودر ABS

نوع: مناقصه
مهلت شرکت :
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت واحد پودر ABS مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت به عمل می آید که در مناقصه ی مذکور شرکت نمایند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15، مدارک مناقصه را دریافت و در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه حداکثر تا تاریخ 15/09/1401نسبت به تحویل پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند . در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 242 تماس حاصل نمایند . شرکت در مناقصه و بازدید از مجتمع مشروط بر دارا بودن شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه می باشد.