مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره 02/م/01 شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر(سهامی عام
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر(سهامی عام) درنظر دارد اقلام ضایعاتی محصول ( شامل انواع ضایعات ABS مانند کلوخه ، پودر ، دم خاکی ، OFF و....) ، اقلام ضایعاتی غیر محصول (شامل بشکه پلاستیکی و فلزی ، کیسه پلاستیکی و.....) در محل مجتمع پتروشیمی قائد بصیر واقع در گلپایگان کیلومتر ...
مهلت شرکت در مزایده : 1401/11/30 اطلاعات مزایده