مناقصه

آگهی مناقصه خرید پالت چوبی
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت خرید پالت چوبی خود به شرح ذیل به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1401/04/13 اطلاعات مناقصه