مناقصه

مناقصه ی طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت واحد پودر ABS
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت واحد پودر ABS مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1401/09/15 اطلاعات مناقصه